Navraatri Yajya Adesh Ashram T&T Tuesday 1/10/2008

Singing Bhajans
Gurumaataaji lighting the first deya


Guruji's Pravachan (Included a new Bhajan in Raag Sarpardaa)

No comments: